Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

Gebruikersadoptie in IT

Zonder focus op mensen kan de implementatie van nieuwe technologieën en werkwijzen leiden tot weerstand en inefficiëntie bij medewerkers.

Onze praktijkgerichte klassikale trainingen, maatwerk modules, train-the-trainer trajecten, verandermanagement en e-learnings zorgen voor soepele en succesvolle gebruikersadoptie. Laat ons jouw team begeleiden en opleiden, zodat ze met vertrojouwen en enthousiasme de moderne tools omarmen en jouw bedrijf naar een hoger niveau tillen. Samen bojouwen we aan een cultuur van continue groei en innovatie!

De cruciale rol van gebruikersadoptie in IT

Het overstappen naar een nieuw IT-systeem of het implementeren van een nieuwe technologische oplossing in je organisatie is een grote stap. Echter, het grootste struikelblok is vaak niet de technologie zelf, maar de adoptie ervan door je medewerkers. Een implementatie zonder goed naar eindgebruikers te kijken, kan resulteren in een laag gebruik van het systeem, inefficiënte processen en ontevreden medewerkers.

De Menselijke Factor

Het negeren van de menselijke kant van technologie kan leiden tot weerstand bij je medewerkers. Zonder adequate training en begeleiding kunnen werknemers zich overweldigd voelen, wat resulteert in een lage acceptatie en gebruik van de nieuwe systemen.

Onbenutte Technologische Investeringen

Wanneer eindgebruikers de aangeboden technologieën niet volledig begrijpen of benutten, blijft je investering in nieuwe systemen grotendeels onbenut. Dit kan leiden tot verhoogde operationele kosten en verminderde effectiviteit.

Werktevredenheid en Efficiëntie

De frustraties die ontstaan door het niet goed gebruiken van technologie kunnen een negatief effect hebben op de werktevredenheid en daarmee de algehele efficiëntie van je organisatie verminderen.

Belang en voordelen van een ervaren gebruikersadoptie IT partner

Het inzetten van een ervaren gebruikersadoptie IT partner zoals Fortezza Consulting kan aanzienlijke voordelen opleveren voor jouw organisatie:

 1. Efficiëntie en Productiviteit: Goede gebruikersadoptie leidt tot een hogere efficiëntie en productiviteit omdat medewerkers de nieuwe systemen en processen sneller en effectiever omarmen.

 2. Minder Weerstand en Frustratie: Een grondige aanpak van gebruikersadoptie kan weerstand tegen verandering minimaliseren, waardoor de algehele tevredenheid en het welzijn van medewerkers toeneemt.

 3. Kostenbesparing: Onvolledige of gebrekkige gebruikersadoptie kan leiden tot verspilling van zowel tijd als middelen. Een deskundige IT partner kan deze kosten aanzienlijk verlagen.

 4. Strategische Alliantie: Door te kiezen voor een gespecialiseerde gebruikersadoptie IT partner, integreer je expertise en vaardigheden die intern misschien ontbreken, maar essentieel zijn voor succes.

 5. Duurzame Implementatie: Goede gebruikersadoptie zorgt voor een duurzamere implementatie omdat het de levenscyclus van de ingezette technologische oplossingen verlengt.

 6. Risicobeperking: Een ervaren IT partner in gebruikersadoptie kan proactief potentiële problemen identificeren en hierop anticiperen, waardoor het risico op falen van het project aanzienlijk wordt verkleind.

 7. Culturele Transformatie: Een effectieve aanpak van gebruikersadoptie draagt bij aan een cultuur van continue verbetering en innovatie binnen de organisatie.

Onze aanpak voor effectieve gebruikersadoptie

Bij Fortezza Consulting staat de mens centraal in elk implementatietraject. Ons doel is niet enkel om een technologische oplossing te leveren, maar om een omgeving te creëren waarin jouw team de nieuwe tools en systemen volledig begrijpt en effectief kan gebruiken.

People, process, technology

Ons uitgangspunt is de people, process, technology-aanpak. We beginnen met het identificeren van de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van jouw medewerkers. Vervolgens optimaliseren we de werkprocessen die de nieuwe technologie zullen ondersteunen. Pas als laatste stap richten we de technologie in, afgestemd op zowel de menselijke als de procesmatige aspecten.

Continu verbeteren met CIP (Continuous Improvement Program)

Naast onze basale drieledige aanpak zetten we het Continuous Improvement Program (CIP) in. Hiermee richten we ons op het instandhouden van een doorlopende cyclus van verbeteringen, waarbij IT fungeert als facilitator om mensen succesvoller te maken in hun werk. We evalueren en passen continu aan, om te garanderen dat de technologische oplossingen blijvend in lijn zijn met jouw bedrijfsdoelstellingen en gebruikersbehoeften.

Wat mag je verwachten van Fortezza Consulting als jouw gebruikersadoptie IT partner?

Als je kiest voor Fortezza Consulting als jouw gebruikersadoptie IT partner, mag je het volgende verwachten:

 1. Praktijkgerichte Klassikale Trainingen: We bieden hands-on trainingen die zijn toegespitst op de unieke behoeften en uitdagingen van jouw organisatie.

 2. Maatwerk Modules: Onze aanpak is flexibel en we ontwikkelen maatwerk modules die naadloos aansluiten op jouw bedrijfscultuur en -doelstellingen.

 3. Train-the-Trainer Trajecten: We rusten interne teamleden uit met de benodigde vaardigheden om hun collega’s te trainen, zodat de kennis binnen de organisatie blijft.

 4. Verandermanagement: Onze experts in verandermanagement zorgen voor een soepele overgang en aanpassing aan nieuwe technologieën en werkwijzen.

 5. E-learnings: We bieden digitale leermiddelen aan die medewerkers in hun eigen tempo kunnen volgen, wat zorgt voor een flexibele aanpak van gebruikersadoptie.

 6. Persoonlijke Begeleiding: Ons team begeleidt en ondersteunt jouw medewerkers gedurende het gehele traject, waardoor ze met meer vertrojouwen en enthousiasme de moderne tools omarmen.

 7. Cultuur van Continue Groei en Innovatie: Samen met jou bojouwen we aan een organisatiecultuur die gericht is op constante verbetering en open staat voor innovatie.

Neemt gerust contact op

Juliëtte Khalass

Senior Transformatie Consultant

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden van Teams en efficiënt samenwerken? Benieuwd naar onze transformatie-expertise, adoptietraining, begeleiding en andere diensten? Neem dan contact met ons op via LinkedIn door een bericht te sturen naar Juliëtte Khalass of Shaif Guman Zij gaan graag vrijblijvend met je in gesprek.