Onderdeel van FORTEZZA Groep

  070 327 7281  sales@fortezza-groep.nl

Van een solide basis

naar een workplace 2.0

Workplace 2.0 is geen futuristisch concept. Het is een moderne werkplek die werknemers optimaal ondersteunt en het potentieel van het IT-landschap maximaliseert. Microsoft bereidt organisaties voor op deze nieuwe realiteit met tools die de creativiteit, productiviteit en veiligheid verhogen. Fortezza Groep tilt dit naar een hoger niveau door een solide IT-basis te creëren en Microsoft-producten optimaal met elkaar te integreren.

Van silo naar TOS

Traditionele werkomgevingen zijn te vergelijken met losse silo’s: verschillende teams die op hun eigen eilandje op onsamenhangende applicaties werken. Deze silocultuur belemmert de samenwerking, beperkt de onderlinge communicatie en is funest voor de bedrijfsgroei. Bedrijven die Office365 op de klassieke manier implementeren en gebruiken, zijn niet alleen minder efficiënt, maar lopen ook een verhoogd risico op beveiligingslekken.

Hoe maakt u van een traditionele werkplek een workplace 2.0? Hoe zorgt u ervoor dat eilandjes tot het verleden behoren? En hoe kunt u de efficiëntie van werknemers en de samenwerking onderling naar nieuwe hoogten brengen? Dit kan door een volledig gecentraliseerde werkplek te creëren die kostbare en onsamenhangende programma’s van derden compleet overbodig maakt. Door Teams, OneDrive en Sharepoint (TOS) niet als losse silo’s aan jouw applicatielandschap toe te voegen, maar volledig met elkaar te integreren, creëert u een veilige, efficiënte en complete werkplek met al jouw applicaties op één scherm — en volledig afgestemd op jouw werkprocessen en bedrijfsstructuur.

Meer weten?
Bel met Edwin de Zeeuw
+31 (0) 610 030 455

Maar eerst de waarde op orde

U kunt echter niet van het ene op het andere moment switchen van een traditionele werkplek naar een werkplek 2.0. De TOS-omgeving komt pas tot zijn recht zodra de basis op orde is. Onder de noemer BOO (Basis Op Orde) brengen we de organisatie zowel technisch als organisatorisch in kaart, en maken we overzichtelijk welke korte- en lange termijnoplossingen nodig zijn om vervolgprojecten —  zoals een moderne werkplek — tot een succes te maken. Enkele onderwerpen die op orde dienen te zijn:

  • Identiteits- en toegangsbeheer: Het creëren en beheren van gebruikersaccounts, rollen en toegangsrechten voor individuele gebruikers, systemen en apparaten. Een stukje veiligheid.
  • Documentbeleid: Wie heeft toegang tot welke documenten en hoe worden documenten gecreëerd, bewerkt, beheerd en gearchiveerd?
  • Adoptieprogramma’s: Implementeren is één ding, maar hoe zorgt u ervoor dat er op de juiste manier gebruik van wordt gemaakt? Niet door een mailtje te sturen. Wel door trainingen.
  • Samenwerken 2.0: Hoe kunt u vanuit het personeel de organisatie vooruitbrengen? En wat heeft het personeel nodig om slimmer en efficiënter te kunnen samenwerken?

Met deze nieuwe basis wordt er een nieuwe werkstructuur bepaald voor jouw organisatie die past bij de moderne werkplek. Vervolgens is het de bedoeling dat alle werknemers deze nieuwe werkmethode zullen hanteren. U gaat immers op een andere manier met data om dan voorheen, dus het is essentieel dat alle regels helder zijn en alle neuzen dezelfde kant op staan. Enkele vragen die u uzelf moet stellen tijdens het formuleren van de werkmethode zijn:

  • Hoe wordt er gebruikgemaakt van bestandsdeling?
  • Hoe is het gesteld met het rechten- en gebruikersbeheer van de organisatie?
  • Wie mag waar bij?

Dat soort basisregels en invullingen van de IT-omgeving zijn bepalend voor hoe efficiënt de TOS-omgeving zal werken. Zonder solide basis is het onmogelijk om een workplace 2.0 te realiseren en het onderste uit de Microsoft-kan te halen.

Op basis van de geformuleerde structuur moeten vervolgens jouw werkprocessen, governance en organisatiestructuur worden geconfigureerd in jouw Office365-inrichting, dienen de gegevens van het oude platform te worden gemigreerd naar de nieuwe omgeving en moeten onnodige gegevens en programma’s worden opgeruimd en gearchiveerd.

Klaar voor een workplace 2.0?

Fortezza Groep is gespecialiseerd in het creëren van een veilige en solide basis, waarin een workplace 2.0 optimaal kan gedijen. Dit doen we door een omgeving te creëren waarin Microsoft-producten volledig tot hun recht komen en naadloos met elkaar samenwerken. En door werknemers en werkgevers te trainen en van de juiste kennis te voorzien, zodat zij volledig voorbereid zijn op de werkplek van vandaag én morgen.